Училищни документи


СтратегияПравилник за дейността на училищетоПлан за квалификационната дейностПравилник за вътрешния редЕтичен кодексГодишен план
Правни и етични аспекти при работа с информацияПравила за поведение в компютърен кабинет