Учители


Български език и литература

  
  Гергана Николова Тенева

      Николай Кънчев Ненков

      Петя Николова Михова

      Пламен Василев Маринов

      Светлана Стайкова Ненкова

      Христо Дечков Лечев

 

Английски език

  
  Антоанета Тодорова Бояджиева

     
Ваня Дечкова Илева
     
      Галина Маринова Караиванова - Бакърджиева
     
      Гергана Николова Тенева

      Ели Янкова Александрова

      Мариана Стоянова Маркова - Димитрова

      Силвия Маркова Ангелска

      Стефка Любомирова Георгиева

      Янка  Михайлова Найденова

 

Немски  език

  
  Снежа Стоянова Йорданова
Руски  език

  
  Ели Янкова АлександроваМатематика

  
  Василка Христова Гоева

     
Евгени Костадинов Георгиев
     
      Марияна Христова Попчева

      Нели Георгиева Говедарова - Петрова

      Радуша Славчева Иванова

      Светла Владимирова Стефанова

     Информатика и информационни технологии

  
  Ани Тодорова Кадиева

  
  Бойка Иванова Сребчева

      Здравка Стефанова Димитрова

      Камен Колев Колев

      Севдалина Мартинова Младенова

      Цветанка Георгиева Савова

 История и цивилизация

  
  Виолета Николаева Мирчева

      Пенка Мезева Кутева

 


География и икономока

  
  Лилия Пламенова Милева

      Руслан Христов Милев

 


Физика и астрономия

  
  Георги Денев Бяндов

      Радиана Минчева Пенова

 
Химия и опазване на околната среда


      Саша Стоянова Чувитева

      Снежана Георгиева Томова - Башкехайова

 Биология и здравно образование

  
  Пенка Недялкова Турданова

      Стелияна Ангелова Якимова

 


Обществени науки

  
  Светлана Велева Бюйлекова - Иванова
 Музика

  
  Милена Иванова Иванова

     


Изобразително изкуство

  
  Милена Колева Цветкова

     


Технологии

  
  Рени Генчева Червенкова

     

Физическо възпитание и спорт

  
  Ивелин Йорданов Узунов

      Кръстьо Лалев Кръстев

      Николай Александров Скляров