Учители


Български език и литература

  
  Гергана Николова Тенева

      Николай Кънчев Ненков

      Петя Николова Михова

      Пламен Василев Маринов

      Светлана Стайкова Ненкова

 

Английски език

  
  Антоанета Тодорова Бояджиева

     
Ваня Дечкова Илева
     
      Гергана Николова Тенева

      Ели Янкова Александрова

      Мариана Стоянова Маркова - Димитрова

      Силвия Маркова Ангелска

      Стефка Любомирова Георгиева

      Янка  Михайлова Найденова

 

Немски  език

  
  Снежа Стоянова Йорданова
Руски  език

  
  Ели Янкова АлександроваМатематика

  
  Василка Христова Гоева

     
Евгени Костадинов Георгиев
     
      Марияна Христова Попчева

      Нели Георгиева Говедарова - Петрова

      Радуша Славчева Иванова

      Светла Владимирова Стефанова

     Информатика и информационни технологии

  
  Бойка Иванова Сребчева

      Здравка Стефанова Димитрова

      Илиан Коев Кавалов

      Камен Колев Колев

      Севдалина Мартинова Младенова

      Цветанка Георгиева Савова

 История и цивилизация

  
  Виолета Николаева Мирчева

      Пенка Мезева Кутева

 


География и икономока

  
  Даниела Славова Башкехайова

      Руслан Христов Милев

 


Физика и астрономия

  
  Георги Денев Бяндов

      Радиана Минчева Пенова

      Теодосий Събев Теодосиев

 
Химия и опазване на околната среда

  
  Емилия Райнова Башаранова

      Саша Стоянова Чувитева

      Снежана Георгиева Томова - Башкехайова

 Биология и здравно образование

  
  Пенка Недялкова Турданова

      Стелияна Ангелова Якимова

 


Обществени науки

  
  Светлана Велева Бюйлекова - Иванова
 Музика

  
  Милена Иванова Иванова

     


Изобразително изкуство

  
  Милена Колева Цветкова

     


Технологии

  
  Димитринка Тодорова Димитрова

     

Физическо възпитание и спорт

  
  Ивелин Йорданов Узунов

      Кръстьо Лалев Кръстев

      Николай Александров Скляров