Бюджет
 Бюджет на ПМГ "Никола Обрешков" за 2015 г.

заповед - разпределение на бюджета за 2015 г.

разпределение на бюджета за 2015 г.по разходни параграфи

разходи по § на отчетна група "бюджет " към 30.06.2015 г.

Касов отчет на отчетна група "Бюджет" към 30.09.2015 г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.
 Бюджет на ПМГ "Никола Обрешков" за 2014 г.

БЮДЖЕТ 2014 ПЪРВОНАЧАЛЕН

Касово изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2014 г.

Касово изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2014 г.

Касово изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2014 г. , ИбСф

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.

Преходен остатък за 2015 г.