Бюджет


 Бюджет на ППМГ "Никола Обрешков" за 2018 г.

заповед          утвърден бюджет за 2018 г.        


Касов отчет към 31.03.2018 г.

Касов отчет към 30.06.2018 г.

Касов отчет към 30.09.2018 г. - бюджет    СЕС

Касов отчет към 31.12.2018 г. - бюджет    СЕС