Бюджет


 Бюджет на ППМГ "Никола Обрешков" за 2021 г.


         Утвърден бюджет за 2021 г.        


Касов отчет към 31.03.2021 г. - бюджет    СЕС

Касов отчет към 30.06.2020 г. - бюджет    СЕС

Касов отчет към 31.10. 2020 г.  

Касов отчет към 31.12.2020 г. - бюджет    СЕС