Прием след седми клас

 
 За учебната 2023/2024 година е обявен следният държавен план-прием за VIII клас:

  

Четири профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски език

     1. Профил "Математически", профилиращи предмети - математика, информатика, физика - 2 паралелки (по 26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас      2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" профилиращи предмети -  информатика, информационни технологии, математика -  1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас      3. Профил "Природни науки", профилиращи предмети - биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, английски език - 1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по биология и здравно образование и математика от свидетелството за от свидетелството за завършен седми клас


График нa дейностите