Прием след седми клас

 
 За учебната 2022/2023 година е обявен следният държавен план-прием за VIII клас:

Една професионална паралелка с интензивно изучаване на английски език

Професия - "приложен програмист", професионално направление "компютърни науки"

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас


Типов учебен план        разпределение на предметите и часовете- раздел А  раздел Б       

Три профилирани паралелки с интензивно изучаване на английски език

     1. Профил "Математически", профилиращи предмети - математика и информатика - 1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас      2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" профилиращи предмети -  информатика и информационни технологии -  1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по БЕЛ и математика от свидетелството за завършен седми клас      3. Профил "Природни науки", профилиращи предмети - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда - 1 паралелка (26 ученици);

Балообразуване: Оценката от външно оценяване по БЕЛ + 3 пъти оценката от външно оценяване по математика + оценките по биология и здравно образование и математика от свидетелството за от свидетелството за завършен седми клас


График нa дейностите