Обществен съвет


 Обществен съвет
към ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък
(обявен със Заповед № РД 09-578/14.12.2016 г. на директора на ППМГ "Никола Обрешков",
гр. Казанлък) 

поред
Име Презиме Фамилия Адрес на електронна поща Председател/ член/
резервен член
1 Милена Димитрова Обретенова mobrie@abv.bg Председател
2 Иван Трифонов Бояджиев itb_partners@abv.bg Член
3 Марин Петров Маринов marinovmp@gmail.com Член
4 Райна Георгиева Светославова-Философова raina_filosofova@mail.bg Член
5 Росица Минчева Бъчварова rmbachvarova@gmail.com Член
6 Теодора Ненкова Белчева belchevat@abv.bg Член - представител на община Казанлък
7 Цветанка Стефанова Петрова tpetrova@david.bg Член
8 Севдалина Стефанова Карабоюкова linaky77@gmail.com Резервен член
9 Ирина Михалева Митева irina_30@abv.bg Резервен член
10 Галина Василева Кръстева galinakrasteva_2007@abv.bg Резервен член
11 Радмила Златева Александрова raddyy77@gmail.com Резервен член
12 Борис Василев Кацарски boris73bd@gmail.com Резервен член
13 Радостин Димов Кадиев rkadiev@abv.bg Резервен член
14 Мариана   Антонова mariana_antonova@abv.bg Член - представител на община Казанлък