Ръководство


 Красимир Дамянов    Красимир Михайлов Дамянов

директор на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък и преподавател по български език и литература Христо Лесов   Христо Николов Лесов

заместник директор на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък и преподавател по математика Гергана Николова Камбурова

заместник директор на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък и преподавател по български език и литература