Съобщения

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

Математическото състезание „Европейско кенгуру“  - няма да се провежда на 19.03.2020 г.

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
    Екипът на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, усилено работи по въвеждането и осъществяването на организацията на дистанционното обучение, считано от 16 март 2020 г.
    Дистанционното обучение на учениците ще се реализира чрез платформата Office 365 на Microsoft., като трябва да се спазят следните стъпки:
        1. всеки ученик има създаден личен акаунт – състои се от личното име и фамилията на ученика, изписани с латински букви слято, и последните две цифри от годината на раждане, @pmgkk.com; например, ако името на ученика е Иван Радоев и е роден през 2011 година, акаунтът е: ivanradoev11@pmgkk.com;
        2. всеки ученик би трябвало да си знае личната парола за влизане в личния си акаунт; ако има проблем със забравена парола, ученикът следва да се обърне  към г-жа Бойка Сребчева на e-mail: srebcheva@pmgkk.com;
        3. при успешно влизане в личния си акаунт ученикът ще види в приложението групите, в които е включен по даден учебен предмет(Outlook – менюто в лявата част - групи);
        4. учителите всеки ден до 10:00 часа ще споделят учебни материали и ресурси и ще поставят задачи на учениците, като учениците ще имат възможност да задават въпроси на учителите чрез Office 365.
    На въпросите и проблемите на учениците учителите ще отговарят в разумни срокове;
5. някои учители може да организират видеоконферентна връзка в реално време, като, ако това се случи, ще съвпада с реалното време на провеждането на учебния час по седмичното разписание, за да се предотврати съвпадението на видеоразговори с едни и същи ученици по едно и също време с различни учители;
6. желателно е учениците да влизат всяка сутрин в Office 365, за да се обучават, както да изпълняват възложените им задачи от учителите.
    При проблеми може да се свързвате с класните ръководители или с канцеларията в училище – тел. 043162334 – или да подавате сигнали на адрес: pmgkk@pmgkk.com
    Надяваме се, че заедно ще разрешваме бързо възникналите проблеми и че ще се справим всички заедно – ученици, родители, учители и администрация – в тази не лека ситуация.
    С поздрави: екипът на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък

 

 



             Математическото състезание „Европейско кенгуру“


1. Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до ХII клас за учебната 2019/2020 г. да се проведе на 19.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:30 ч. (с продължителност 90 минути) в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък

2. В периода от 09.03.2020 г. до 13.03.2020 г.  включително учениците от IV клас, които желаят да участват в приема за V клас за учебната 2020/2021 година в ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, да подадат заявление за участие в математическото състезание „Европейско кенгуру“ в канцеларията на училището от 8:30 ч. до 17:00 ч.

3. Учениците  да заемат определените им места до 11:45 ч. и да се подготвят за състезанието, като върху индивидуалните бланки за попълване на отговори нанесат необходимите лични данни. Да получат от квесторите по 2 броя листи за чернова, като по време на състезанието имат право на допълнителни такива. Да изпълняват указанията на квесторите за начина на попълване на отговорите и личните данни.





Със заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването е обявена грипна епидемия на територията на Република България, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително.



     График за провеждане на курсовете (провеждат се в събота в сградата на ППМГ):

 

              3 клас -математика - 9:00 часа

              4 клас - математика - 9:00 часа

              7 клас - математика - 10:30 часа

              7 клас - български език и литература - 9:00 часа


 

Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира, че през учебната 2019/2020 година ще бъдат организирани следните курсове:

- за ученици от III клас – по математика;

- за ученици от ІV клас – по математика;

- за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;

 - кандидатстудентски курсове по биология;

- кандидатстудентски курсове по химия.

Групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет във възрастова група.

За справки и записвания – в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, или на тел. 0431/62334.

Първите занятия ще се проведат на 28.09.2019 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.  


     Списък с учебници - 2019/2020 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА  

 

Стипендии по програма YES

 

Комисия „ФУЛБРАЙТ“ : висше образование в САЩ – среща с ученици от 8, 9, 10, 11 клас

 

Фондация BCause набира кандидати за стипендия "Лука Бекяров" за учебната 2018/2019 година

 

 

Стипендии за ученици, изявени в областта на информационните технологии и точните науки

 

Стипендиантска програма на Американска фондация за България

 

Регионален център за извънкласно образование на Фондация "Миню Балкански"