Съобщения

 

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"

Съобщение за промяна на оценка по математика

Съобщение за промяна на оценка по БЕЛ

      ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, съобщава, че на 13.05.2023 година, от 09:00 часа, в сградата на училището ще се проведе математическото състезание „Математика за всеки“. Заявление за участие в състезанието и декларация за информирано съгласие се подават от 24.04.2023 г. до 10.05.2023 г. в канцеларията на училището от 08:30 до 17:00 часа.
    Учениците от 4 клас, които желаят да участват в приема за 5 клас в ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, за учебната 2023/2024 г., трябва да подадат гореописаните документи в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък.
    Всички ученици, подали писмено заявление за явяване на математическото състезание "Математика за всеки" в ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък, трябва да бъдат в сградата на училището на ул. "Орешака" № 2 на 13 май 2023 г. (събота) не по-късно от 08:30 часа с документ за самоличност – ученическа карта или ученически бележник. Ученици без ученическа карта или ученически бележник няма да бъдат допускани!


        Заявление за участие

Европейско кенгуру - резултати

Европейско кенгуру - 16.03.2023 г. - ОТГОВОРИ

Стипендии втори срок - 2022/2023 учебна година

      Провеждане на математическото състезание „Европейско кенгуру“, резулатите от което участват в бала за прием на бъдещите петокласници в математическата гимназия.   
        Заявление за участие

Наградата по случай Деня на народните будители е присъдена на Светлана Бюйлекова за изключително високи постижения в областта на философията и гражданското образование.

                                     

 

 Седмично разписание

График - режим на обучение 2022/2023 г.

Списък с класни ръководители

 

Списък учебници 2022/2023 г.    

Програма стипендии в средното образование 

Уважаеми родители,
във връзка с продължителното дистанционно обучение поради епидемиологичната обстановка, ако забелязвате промяна в поведението на вашето дете, ако е тревожно или напрегнато, или нещо друго ви притеснява, моля свържете се с нашия педагогически съветник и психолог - Татяна Цоневска. Тя ще ви окаже съдействие и професионална подкрепа в създалата се ситуация.
e - mail: tsonevska@pmgkk.com

 

 

 

Мерки за организация на учебния процес в условията на COVID 19

 

На добър час, абитуриенти!

Teams - въпроси и отговори

 

 

  Регионално управление на образованието — Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Стара Загора организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID- 19.
    На телефон: 042/ 210 089, в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА