Съобщения

 


ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък, информира, че откриването на учебната 2017/2018 година е от 10:00 часа на 15.09.2017 година.


СПИСЪЦИ
на приетите ученици  за учебната 2017/2018 учебна година
в ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък


     5А клас, кл. ръководител: Марияна Попчева
     5Б клас, кл. ръководител: Рени Червенкова
     8А клас, кл. ръководител: Гергана Тенева
     8Б клас, кл. ръководител: Светлана Бюйлекова
     8В клас, кл. ръководител: Ани Кадиева
     8Г клас, кл. ръководител: Антоанета Бояджиева