Съобщения

 


 МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР”  за четвъртокласници

 

              РЕЗУЛТАТИ

 

СТИПЕНДИИ - 2 СРОК 2017/2018 ГОДИНА

 


 
 

      Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира,  че  през учебната  2017/2018  година ще бъдат организирани  следните курсове:

-         за ученици от ІV клас – по математика

-      за ученици от VІІ  клас – по български език и литература и по математика; групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет.

За справки и записвания – в  канцеларията на  ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък,  или на тел. 0431/62334. Срок  за записване – до  20.10.2017 г.

     Първите занятия ще се проведат на 21.10.2017 г. (събота) от 9:00 часа  в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.