Съобщения

 

Свободни места за ученици в ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък за учебната 2018/2019 година

10 Б клас за 2018/2019 учебна година:  Профил "природо-математически", специалност "математика", профилиращи предмети: математика, информатика, физика; прием след 7. клас с интензивно изучаване на английски език; втори чужд език - руски - 2 свободни места.

9А клас за 2018/2019 учебна година:  Профил "математически", специалност "математика", профилиращи предмети: математика, информатика, физика; прием след 7. клас с интензивно изучаване на английски език - 2 свободни места.

9Б клас за 2018/2019 учебна година: Профил "природо-математически", специалност "математика", профилиращи предмети: математика, информатика, физика; прием след 7. клас с интензивно изучаване на английски език - 1 свободно място

 


Платен стаж за бъдещи студенти
Предлагаме програма за платен стаж по време на цялото обучение на студентите, включваща следните предложения и условия:

    -
Стажантски статут в Опенкод Системс по време на целия цикъл на дипломиране (4/5 години) ;
    - За студенти приети в Технически университет (София) или в Софийски университет в областта на телекомуникациите и / или информационните технологиии;
    - За студентите, които издържат входния тест на Опенкод Системс;
    - Заплата от 600 лв. на месец и еволюираща във времето въз основа на индивидуалните уменията и принос;
    - Изисква се студентите да извършват 15 работни часа седмично, включващо обучения по нашите продукти и технологиите, които използваме;
    - Гъвкав график ;
    - Възможности за работа на пълен работен ден през летния период. 
за контакт: stela.dafova@opencode.com           презентация

  


 Класиране и приемане на ученици в V клас по държавен план – прием    

 

СТИПЕНДИИ - 2 СРОК 2017/2018 ГОДИНА


      Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира,  че  през учебната  2017/2018  година ще бъдат организирани  следните курсове:

-         за ученици от ІV клас – по математика

-      за ученици от VІІ  клас – по български език и литература и по математика; групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет.

За справки и записвания – в  канцеларията на  ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък,  или на тел. 0431/62334. Срок  за записване – до  20.10.2017 г.

     Първите занятия ще се проведат на 21.10.2017 г. (събота) от 9:00 часа  в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.