Съобщения

 

Откриване на новата учебна година

                                       15 септември от 9:00 часа в двора на училището

 

 Седмично разписание

График - режим на обучение 2022/2023 г.

Списък с класни ръководители

 

Списък учебници 2022/2023 г.

ПРИЗИВ


от педагогическия колектив на ППМГ "Никола Обрешков"Скъпи ученици и родители,
Призоваваме ви да се включите в кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията
в Карловско, като дарите вместо цветя за първия учебен, сума която ще се събира в кутия в
двора на училището.

Да бъдем съпричастни към хората в беда!


    

Програма стипендии в средното образование 

Уважаеми родители,
във връзка с продължителното дистанционно обучение поради епидемиологичната обстановка, ако забелязвате промяна в поведението на вашето дете, ако е тревожно или напрегнато, или нещо друго ви притеснява, моля свържете се с нашия педагогически съветник и психолог - Татяна Цоневска. Тя ще ви окаже съдействие и професионална подкрепа в създалата се ситуация.
e - mail: tsonevska@pmgkk.com

 

 

 

Мерки за организация на учебния процес в условията на COVID 19

 

На добър час, абитуриенти!

Teams - въпроси и отговори

 

 

  Регионално управление на образованието — Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Стара Загора организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID- 19.
    На телефон: 042/ 210 089, в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

 


 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА