За ученици


Седмично разписание 1 срок 2022/2023 учебна година

Седмично разписание 2 срок 2022/2023 учебна година

Кабинети - разпределение по паралелки

График на часовете по смени

График за режима на обучение

Декларация за работното време на директора

График за класни и контролни работи - 1 срок


График за класни и контролни работи - 2 срок

График за ФП, СИП 2022/23 г. - 1 срок

График за консултации - 1 срок

График за консултации 2 срок

График - класни ръководителиВ Ъ З М О Ж Н О С Т И

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“,

ГР. КАЗАНЛЪК, ЗА ЛИЦА, ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ В ПРЕДХОДНИТЕ ГОДИНИ

Правила за безопасна работа в интернет
Teams - въпроси и отговори

Национален календар за изяви по интереси 2021/2022 г.Съобщения


Вредата от наргилето
 
 

Ученически училищен парламент
Учебници 2022/2023 г.Учебни материалиКандидатгимназиална информацияКандидатстудентска информация

ТУ - София - реклама    презентация    

Ден на отворените врати - Американски университет Благоевград
Изпити за срочна/годишна оценка и промяна на оценкаСпорт

График - спортни дейности