За ученици


Teams - въпроси и отговориПроект "Народните будители и аз" 2019Национален календар за изяви по интересиСъобщения


Вредата от наргилето
 
 

Ученически училищен парламентСедмично разписание 2 срок 2019/2020 учебна година

1 смяна            2 смянаСедмично разписание 1 срок 2019/2020 учебна годинаГрафик за класни и контролни работи - 1 срок


График за класни и контролни работи - 2 срокГрафик за ФП, СИП 2019/20 г. - 2 срок
 График за консултации - 1 срок

График за консултации 2 срок Олимпиади 2019/2020 г.

правила    
  
декларация за безпристрастност и поверителност

декларация за информираност и съгласие


протоколи - резултати от общински кръг

математика - общински кръг     класирани за областен кръг

 география - общински кръг    класирани за областен кръг    

БЕЛ - общински кръг    класирани за областен кръг

физика - класирани за областен кръг

история - класирани за областен кръг

география - общински кръг    класирани за областен кръг

немски език - класирани за областен кръг

руски език - класирани за областен кръг

химия - класирани за областен кръг

астрономия - класирани за областен кръг

философия - класирани за областен кръг

английски език - общински кръг    класирани за областен кръг

График за режима на обучение, график на часовете по смениСтипендии 2019/2020 учебна година

заявление - декларация - 2 срок            срок за подаване на документи       

правила за получаване                    условия за получаване на стипендия


критерии и показатели за класиране за стипендия        размер на видовете стипендииУчебници 2019/2020 г.Учебни материалиКандидатгимназиална информацияКандидатстудентска информация

ТУ - София - реклама    презентация    

Ден на отворените врати - Американски университет Благоевград
Изпити за срочна/годишна оценка и промяна на оценкаСпорт

График - спортни дейности