Конкурси и състезания

 

 

 

Конкурс - "Свят без дрога - моят свят"        правила за участие         регистрационен формуляр

 

Конкурс - "Най - усмихнат клас на България - 2019"

 

Фотоконкурс

 

Конкурс - литературно творчество и журналистика

 

Национален конкурс за плакат - "Пази семейството си на пътя"

 

Конкурс за детска рисунка

 

Ученически конкурс - "Забравените личности"

 

Национален конкурс за STEM

 

Конкурс "Времена на будители"

 

Превенция

 

Информация за Летни школи за ученици,  фондация "Миню Балкански":

    2.1.  Забавна математика, 1 – 6 юли 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/amu-recto_verso-rotated.pdf

    2.2. Крипто математика, 1 – 6 юли 2019 г.,  http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/cry-recto_verso-rotated.pdf

    2.4.  Комбинаторна математика, 5 – 10 август 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/combi-recto_verso-rotated.pdf

    2.5. Информатика и облачни технологии, 2 – 7 септември 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/info-final-recto_verso-rotated.pdf

    2.6. Експериментална Физика, 29 юли – 3 август 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/phy-recto_verso-rotated.pdf

    2.7. Астрономия, 26 – 31 септември 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/astro-recto_verso-rotated.pdf

    2.8. Роботика, 19 – 24 август 2019 г.,  http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/robo-recto-orangensaft_verso-rotated.pdf

    2.9. Архитектура и дизайн, 26 – 31 август 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/arch-recto_verso-rotated.pdf

    2.10.  Лятна академия – Английски език, 12 – 17 август 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/ang-recto_verso-rotated.pdf

    2.11. Лятна академия – Френски език, 14 – 20 юли 2019 г., http://www.balkanski-foundation.org/wp-content/uploads/2018/12/fra-recto-newplasht_verso-rotated.pdf

 

 

Конкурс "Моят 3D свят"