Нормативни документи - заповеди

Промяна на заповед № РД 09-578/19.12.2016 г.

Заповед - обществен съвет

Заповед - реализиран планприем в 8 клас за 2017/2018 учебна година, общински  училища

Заповед - реализиран планприем в 8 клас за 2017/2018 учебна година, държавни училища

Заповед - реализиран планприем в 5 клас за 2017/2018 учебна година

 Заповед № 182/03.04.2017 г.

комисия за насочване на ученици с хронични заболявания... график

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г.


за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година

Заповед № РД09-1638/19.10.2016 г.

за изменение на Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1362/14.09.2016 г.

за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и в общинските училища след завършен VII клас и след завършено основно образование за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г.

за определяне на началото и края на ваканциите, на неучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.

за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г.

за организиране и провеждане на обучението по учебния час за спортни дейности