За учители


Съобщения


Сканиран образец на медицинска бележка за оправдаване на отсъствие на дете/ученик, предоставена от РЗИ - Ст. Загора, със следните указания:

 

     Медицинска бележка за отсъствие се издава само от лекар;

     Медицинската бележка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съдържа всички атрибути, подчертани в образеца на сканирания документ.

     При необходимост медицинските сестри да упражняват контрол на точността на издадените медицински бележки за отсъствие.

 

При системна практика с неизрядни медицински бележки от конкретен лекар, моля подавайте сигнали до директора на РЗИ - Стара Загора, на вниманието на Дирекция "Медицински дейности".

 

 

Габриела Попова

Ст. експерт "Закрила на детето"

Отдел "Хуманитарни политики"

Община Казанлък 

тел. 0884100819
Конкурс - глобално училище

Използване на учебници, учебни помагала и учебни комплекти

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието

Правила за поведение в класната стая

Финансова култура на подрастващите

Международен конкурс

Конкурс за учители

СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ „НАУЧНО РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ”

Образци на документиНормативна базаКонкурс