Проекти и програми


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

 

В училището са сформирани групи по: история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, информатика, информационни технологии, химия и ООС. „ТВОЯТ ЧАС”

Кратко ръководство за работа за Фаза 2 на проект „Твоят час“

Влез в час, с „Твоя час“Сформирани са следните групи в категориите: техника и технологии, интеркултурна комуникация, природо-математическо знание, психология на общуването, езиков свят и приложни изкуства.

    В света на  програмирането
    Географски свят
    Експерименти и проучвания
    Експериментирам и проучвам
    Психология на общуването
    Приказен свят
    Приказна работилница

    Като великите математици
    Математиката лесна и интересна
    Художествено ателие