Проекти и програми


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ”

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

 

В училището са сформирани групи по: история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, информационни технологии, „ТВОЯТ ЧАС”

Кратко ръководство за работа за Фаза 2 на проект „Твоят час“

Сформирани са 12 групи:

    Аз програмирам
    Географски свят
    По стъпките на Питагор
    Психология и самопознание
    Театрално студио
    Великобритания
    Като великите математици
    Математиката лесна и интересна
    Повече за химията
    Театрално студио
    Художествено ателие
    Математическа мозайка