Главни учители


 Ани  Кадиева

главен учител по информатика и ИТ в ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък


 Евгени Георгиев

главен учител по математика в ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък