Курсове


 Училищното настоятелство при Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира, че през учебната 2016/2017 година ще бъдат организирани следните курсове:

        1. за ученици от ІV клас – по математика;

        2. за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;


За справки и записвания – в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, или на тел. 0431/62334. Срок за записване –
от 10.10. 2016 г. до 20.10.2016 г.
Първите занятия ще се проведат на 22.10. 2016 г. (събота) в сградата на ПГ „Иван Хаджиенов”, гр. Казанлък, ул. „Цар Борис I” № 2.
Занятия ще има при минимален брой 10 участници в група.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРСА