Курсове


 Училищното настоятелство при Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира, че през учебната 2017/2018 година ще бъдат организирани следните курсове:

        1. за ученици от ІV клас – по математика;

        2. за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;


За справки и записвания – в  канцеларията на  ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък,  или на тел. 0431/62334.

Срок  за записване – до  20.10.2017 г.

     Първите занятия ще се проведат на 21.10.2017 г. (събота) от 9:00 часа  в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.


Занятия ще има при минимален брой 10 участници в група.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В КУРСА