Прием след четвърти клас

 Държавен план - прием в 5 клас за учебната 2023/2024 година

График на дейностите

за класиране и приемане на ученици в V клас по държавен план - прием за учебната 2023/2024 г. в "ППМГ Никола Обрешков", град Казанлък

Заповед - организация и контрол на дейностите

Провеждане на  математическото състезание „Европейско кенгуру“, резулатите от което участват в бала за прием на бъдещите петокласници в математическата гимназия.


Заявление за участие в класиране и приемане на ученици след завършен четвърти клас

Правила за прием след завършен IV. клас


 Съгласно чл. 73. от Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, право на участие в приема в V клас за учебната 2023/2024 г. имат ученици, които са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните олимпиади или състезания, включени в календара на МОН:

    1. олимпиада по математика – областен кръг  и/или

    2. математическо състезание "Европейско кенгуру"

    3. състезанието „Математика за всеки“ от календара на МОН

        РЕГЛАМЕНТ - "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ"

Информация за организирането и провеждането им ще се публикува на сайта на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, най-малко две седмици преди датата на съответното състезание.