Прием след четвърти класПравила за прием след завършен IV. клас


 Съгласно чл. 73. от Наредба 10 на МОН от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, право на участие в приема в V клас за учебната 2019/2020 г. имат ученици, които са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали в следните олимпиади или състезания, включени в календара на МОН:

    1. олимпиада по математика – областен кръг.

    2. математическо състезание „Европейско Кенгуру” – областен кръг.

    3. математическо състезание „Питагор”.

Информация за организирането и провеждането им ще се публикува на сайта на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, най-малко две седмици преди датата на съответното състезание.


28.10.2018 г.