Контакти


     адрес на гимназията:
     гр. Казанлък,    ул. „Орешака“ 2,    п.к. 6100

    телефон:   0431 / 6 23 34
                     0876637269
    e-mail адрес:  info-2400262@edu.mon.bg