Държавни зрелостни изпити


Срок за запознаване с оценените писмени работи от ДЗИ - заповед


Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.

за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 година

Учениците от XII клас имат право да се явят на изпити за промяна на годишна отценка по предмет и за клас по избор, като броят на изпитите не може да е повече от 3.