Държавни зрелостни изпитиЗаповед  - за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2017 – 2018 година

Учениците от XII клас имат право да се явят на изпити за промяна на годишна отценка по предмет и за клас по избор, като броят на изпитите не може да е повече от 3. Срок за подаване на заявление 30.04.2018 г.