Администрация  Христина Тотева Нихтянова

главен счетоводител на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък
 Пламена Йорданова Миланова

завеждащ "Aдминистративна служба" / касиер в ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък

 Теодора Добромирова Колибарова

технически секретар в  ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък
 Стефка Тотева Цонева

домакин на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък