Съобщения
Списъци на учениците от и клас

Списък - класни ръководители


Еднократна помощ за осмокласници

  

Уважаеми родители,
във връзка с продължителното дистанционно обучение поради епидемиологичната обстановка, ако забелязвате промяна в поведението на вашето дете, ако е тревожно или напрегнато, или нещо друго ви притеснява, моля свържете се с нашия педагогически съветник и психолог - Татяна Цоневска. Тя ще ви окаже съдействие и професионална подкрепа в създалата се ситуация.
e - mail: tsonevska@pmgkk.com

 

Допитване до младите хора за развитието на община Казанлък

 

Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира, че през учебната 2020/2021 година ще бъдат организирани следните курсове:
        - за ученици от III клас – по математика;
        - за ученици от ІV клас – по математика;
        - за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;
    Групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет във възрастова група.
За справки и записвания – в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, или на тел. 0431/62334 или 087 663 7269. Срок за записване – до 16.10.2020 г.
     Първите занятия ще се проведат на 17.10.2020 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.

Мерки за организация на учебния процес в условията на COVID 19

 

На добър час, абитуриенти!

Teams - въпроси и отговори

 

 

  Регионално управление на образованието — Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Стара Загора организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID- 19.
    На телефон: 042/ 210 089, в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

 


 


     Списък с учебници - 2020/2021 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА  

Програма YES 2021-22: Едногодишен ученически обмен в САЩ

 

 

Комисия „ФУЛБРАЙТ“ : 10 стипендии

Регионален център за извънкласно образование на Фондация "Миню Балкански"