Стипендии2017/2018 учебна година - първи срок

Заповед - разпределение на средствата за стипендии за първи срок на 2017/2018 учебна година 

заявление, приложение 2, приложение 3, приложение 4


Заповед за отпускане на стипендии на ученици за втория срок на 2017/2018 учебна година 

приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4, приложение 5