За кандидат - студенти
Специалност ГЕОДЕЗИЯ в УАСГ - покана и информация за кандидатстване
 

Изпращаме Ви кратка информация за обучението на студентите по специалност „Геодезия“ (файл: Info_Geodesy_GF_UACEG.pdf), която се изучава в Геодезически факултет на УАСГ. Прилагаме и постер-презентация (файл: Постер_КСК_2018 Геодезия.pdf) за тази магистърска програма.

Ще се радваме, ако Вашите ученици станат наши студенти, за да продължат надграждането на знанията си в това така актуално професионално направление.

Заповядайте на Дните на отворените врати в УАСГ на 20.04.2018 г. (петък) и/или заявете посещение в удобен за Вас ден и час на посочените контакти.

ПРИЕМ 2018

За специалност „Геодезия“ се кандидатства с оценка от ДЗИ по математика или ДЗИ по физика или ДЗИ по БЕЛ или оценка от положен кандидатстудентски изпит в УАСГ.

Повече информация за Прием 2018 може да намерите на сайта на УАСГ - http://www.uacg.bg/?p=86&l=1

Може онлайн или лично да входирате ЗАЯВЛЕНИЕ за гарантиран прием в УАСГ без конкурсен изпит, на база успешно положени ДЗИ и издадена диплома за средно образование (файл: Заявление за ГАРАНТИРАН прием за 2018.doc) на посочените контакти.

Лице за контакт:
доц. д-р инж. Иван Кунчев, зам.-декан по учебна дейност ГФ, каб. 207 сграда Ректорат, тел. 0889476337, електронна поща: ikunchev_fgs@uacg.bg

С уважение, Елена Пенева
На 27.02.2018 г. и 28.02.2018 г. в Техническия университет – София ще се проведат „Дни на отворените врати - 2018“.
 Основната цел на събитието е бъдещите кандидат-студенти да посетят лабораториите на университета, да се запознаят с 
възможностите за обучение, съвременните технологии и с добрите перспективи за тяхното развитие. 
Ние, от Машинно-технологичния факултет при ТУ-София, каним Вашите ученици и заинтересовани лица да ни посетят, 
за да се запознаят с богатата база, с която разполагаме - съвременни индустриални системи и 3D технологии.
Ще представим и новата ни специалност "Дигитални индустриални технологии", както и утвърдената специалност 
"Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето".
Лабораториите, които ще са на разположение са:
   лаборатории в блок 3: 
  - 3112 - Производствени технологии (машини и системи с цифрово управление),
  - 3113 - Дигитално изграждане на импланти, 
  - 3119 - Технологии и системи за 3D принтиране (3D printing, CAD/CAM/CAE в индустрията), 
  - 3219 - Роботизация в машиностроенето (робот Fanuc)
   лаборатория в блок 4: 
   - 4213 - Микротехнологии (Микро електро-механични системи), 
   лаборатория в  блок 8:
  - 8101 - Електронна микроскопия, 
  лаборатория в  блок 10 
  - 10406 - Симулационно моделиране в индустрията.

доц. Хр. Карамишев
Факултетен координатор за КСК в МТФ
Тел. 0877 613 163
Професионален колеж - филиал Стара загора


Кандидат - студентска борсаИнформационна брошура на специалностите и форми на обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“ в АМВР, през учебната 2017/2018 г