За кандидат - студенти


Деканското ръководството на Философски факултет и Факултетен Студентски съвет (ФСС) към Софийски университет “Св. Климент Охридски“ канят ученици, учители и директори на "Деня на отворените врати на Философски факултет" на 18. 05. 2017 (четвъртък)  от 15 часа във Философски факултет – Изток  (блок 4) с адрес бул. "Цариградско шосе" № 125

 

 

Ще бъде организиран „Ден на отворените врати“, в който учениците от цялата страна ще имат възможност да се запознаят със специалностите на факултета (Философия, Психология, Социология, Политология, Културология, Публична администрация, Библиотечно-информационни науки, Европеистика и Реторика), да задават своите въпроси и да установят контакт с преподаватели и свои бъдещи колеги. 

В приложената виртуална покана ще намерите повече информация за събитието.

 

Очакваме Ви и на празненството за празника на Философски факултет, което ще се състои непосредствено след информационната среща. Там ще имаме възможност в неформална обстановка да си поговорим и да се забавляваме заедно. Ще се радваме да споделим нашия празник с Вас! 

 
Професионален колеж - филиал Стара загора


През 2017 година приемът в специалност Социология в УНСС ще се осъществява по два начина: с досегашния единен тест за прием и с новата възможност – с отличени разработки от конкурс за есе. Националният конкурс за есе се организира от катедра Икономическа социология в УНСС и ще се състои в два тура. Цялата информация относно приема и конкурса, както и всички наши учебни планове и профили на академичния състав можете да намерите на сайта ни http://departments.unwe.bg/socКандидатстудентска борса

Информационна брошура на специалностите и форми на обучение за придобиване на ОКС „бакалавър“ в АМВР, през учебната 2017/2018 г

Във връзка с кандидат-студентската кампания и с цел повишаване на информираността относно възможностите за образование и кариерно развитие в областта на геологията и геоинформатиката, катедра Геология и геоинформатика на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София кани заинтересовани ученици и учители на Дни на отворените врати, които ще се проведат на 17 и 18 март 2017 г. Посетителите ще могат да се запознаят със съвременните тенденции в изследване на земната повърхност и геоложките структури, приложение на географски информационни системи (GIS) и сателитна информация при събиране, обработка и визуализация на геопространствена информация, при анализ и оценка на природните рискове, и тримерно геоложко моделиране. За желаещите да се запознаят с уникалните колекции от фосили и скални образци от всички континенти на Земята ще бъде отворен и Музея по геология и палеонтология. Тези, на които предстои кандидатстване във ВУЗ, ще имат възможност да се информират относно обучението в бакалавърска програма Геология и геоинформатика, учебно съдържание, формиране на професионални компетенции и възможности за реализация. При интерес от Ваша страна за презентация или дискусия по конкретна тема (по Ваше желание) в областта на геологията и геоинформатиката, моля да ни информирате предварително на настоящия e-mail или чрез съобщение на нашата Facebook страница: Геология и геоинформатика, МГУ. Очакваме Ви на 17 и 18 март от 10 ч. в Минно-геоложки университет, сграда Геолого-проучвателен факултет, 2-ри етаж, ул."проф. Боян Каменов", София. Моля да предадете информацията на Ваши ученици, на които предстои кандидатстване във ВУЗ, а също и на други заинтересовани.
Кандидатстудентска борса 2017 г.

Национално състезание "Открий в ИУ - Варна 2.0 "

Национално състезание по елементарна математика „ТУРНИР ПРОФ. БОРИСЛАВ БОЯНОВ“

Десети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Проект "Световно образование"